<div align="center"> <h1>PSP Nr 23 w Radomiu</h1> <h3>Strona szkoły podstawowej</h3> <p>szkoła podstawowa metodyka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.psp23.radom.pl" rel="nofollow">http://www.psp23.radom.pl</a></p> </div>